Reiki  
 Energie Ki  
   
 Tělo je odraz naší psychiky
 Doporučené produkty
 Uvolnění krční a hrudní páteře
   a základy práce s podvědomím
 Uvolnění kříže a bederní páteře
   a základy práce s podvědomím

Práce s KI

Ki je životní energie. Část Ki získáváme v okamžiku početí, ostatní každodenně transformujeme z požité potravy a vdechnutého vzduchu. Ki proudí tělem v pomyslných kanálcích, které osnačujeme jako akupunkturní dráhy nebo meridiány, těmi je podle určitého řádu dopravována do jednotlivých orgánů. Každý z meridiánů úzce souvisí s jedním orgánem, respektive s jeho funkcí. Dojde-li k oslabení těla stresem, chorobou, psychickou či emoční zátěží, úrazem nebo otravou, přestává Ki proudit v meridiánech hladce a pravidelně. V některých drahách je Ki nadbytek a někde se jí nedostává. Porušená distribuce Ki je pak příčinnou zdravotních poruch. V dnešním stresujícím světě není podle kritérií této teorie nikdo z nás úplně zdráv. Nemusí to vždy představovat nemoc, spíše jsme k určité nemoci náchylní, předisponovaní. Někdo snadno prochladne, jiný upadá do špatné nálady. A právě takovéto funkční poruchy jsou ideální pro preventivní léčbu pomocí reiki a shiatsu. Na rozdíl od medikamentózní či infekční léčby neznamená shiatsu žádný drastický zásah do tělesných pochodů. Uvádí Ki znovu do rovnováhy a tím odstraňuje příčiny potíží, s nimiž se pak náš organismus již lehce vypořádá.


EMOCE
Emocionální stres a šok může vést k duševní poruše, úzkosti a nevyváženému chování.

Potlačení jakékoli emoce poškozuje játra a blokuje Ki. To může být přičinou zablokování či bolesti v kterékoli části těla, pocitů zatuhlosti hrudníku nebo oblasti bránice, depresí či násilných citových výjevů.

Léčba příslušných orgánů s jejich drahami může podpořit jedince v citově vypjatých situacích, přispívá k regulaci a předchází hlubšímu narušení


JIN a JANG
Základ jakékoli diagnózy a léčby tvoří dvě prasíly. Jang (bílý) a jin (černý). Josu příčinou ustavičných změn a zákonitého koloběhu.