Úvod  
 Něco o sobě  
 Spojeni  
 Pracoviště  
 Tělo je odraz naší psychiky
 Doporučené produkty
 Uvolnění krční a hrudní páteře
   a základy práce s podvědomím
 Uvolnění kříže a bederní páteře
   a základy práce s podvědomím

Zbavte tělo bolesti a uvolněte mysl novým příjemným zážitkům


Nejčastější bolestí, vyloučíme-li nemoci, úrazy apod., je většinou ta, co je způsobena tělesnými bloky a mohou za ní jak současné problémy (stres, sedavé zaměstnání apod.) ale též problémy emoční, či zapomenuté či nestrávené zážitky nás, našich rodičů, prarodičů apod. Jak s těmito bloky ale pracovat? Navštívit maséra či fyzioterapeuta, nebo rovnou lékaře? Jednou z možností, která funguje, je práce s tělem v podobě správné zvolené masáže, terapie či podobné techniky. Je ale třeba zvolit vhodného terapeuta, který dokáže rozpoznat míru bolesti, odkud pochází a dokáže s klientem pracovat na individuální hladině. Jedním z takových terapeutů je i paní Monika Zemanová, která s klienty pracuje vždy individuálně a kromě práce s jejich tělem často terapie pokračuje i prací s psychikou.

Tělesné bloky a jejich příčina

Fyzické problémy bývají leckdy odrazem našeho psychického stavu. Mohou je způsobitjak současnéproblémy(stresy atd.), tak i zážitky z dětství, prenatálníhoobdobí, či dokonce, jak již bylo výše uvedeno, můžeme spoustu věcí převzít od svých rodičů a prarodičů.Ovlivňují nás jak negativní, taki kladné zážitky. Samozřejmě, že nás nemůžeovlivnit úplně vše, co zažijeme nebo s kým se potkáme. To, co jednoho z nás trápí, paralyzuje ho,či dovádí k nepatřičným emočním projevům a často zanechává i fyzické problémy, to nechává jiného člověka chladným.Vyplývá z toho, že stejný tělesný problém u různých lidí nemusí mít tu samou příčinu a na každého zapůsobí jiný druh léčby.
„Jedním z častých problémů mých klientů jsou zablokovaná či bolavá záda. U některého člověka stačí srovnat páteř a následně rozmasírovat zatuhlé svaly a již po pár terapiích je vše v pořádku. Jiný klient se zdánlivě stejným problémemi po opakované léčbě trpí i nadále bolestmi. Každým obratlem totiž prochází nerv, který souvisí s určitým orgánem. Každý orgán v našem těle má svojí energetickou dráhu. Energetické dráhy našich orgánů(meridiány), na kterých leží reflexní body, jsou umístěny po celém těle. Např. jen zdánlivě zablokovaná záda, mohou mít vliv nejen na celé naše tělo,ale i na psychiku a naopak,“ říká terapeutka Monika Zemanová.
Při práci s páteří je dle Moniky třeba vždy zjistit, na kterém místě se bloky nacházejí a zvolit šetrnou, avšak současně účinnou nápravu. „Bloky by zkušený terapeut měl dobře poznat a rozeznat. Sama preferuji metody, které postupují přirozenou cestou – např. se vyhýbám násilného trhání atd. Přirozené metody jsou pro naše tělo mnohem jemnější. Jsou-li prováděny zkušeným a citlivým terapeutem, nehrozí zablokování energetických drah, tělesných tekutin či k natažení svalů nebo určitých vazových struktur. Doplníme-li terapii prací s reflexními body, bývá výsledek až zázračný. Doporučuji jak klasickou reflexologii končetin, tak i techniky, které pracují s energetickými dráhami (např. shiatsu, čínské masáže atd.….),“ vysvětluje Monika, jak s klienty pracuje právě ona.
Uvolněním páteře a energetických bodů docházík uvolnění zablokovaných nervů a zároveň energetických drah k navazujícím orgánům. Znamená to, že po pár terapiích často dochází kromě plného odstranění bolesti zad i k jiným nápravám našeho těla. Nejčastějším projevem zablokované páteře bývá bolest hlavy a všeho, co se v její bezprostřední blízkosti nachází a je s ní spojeno (oči, uši, problémy s pletí, s krkem …). Rovněž ovlivňuje naše končetiny, např.: mravenčení, třes, otoky…Projevuje se nejen jejich bolestí, ale i kloubů. Dalším projevem může být dušnost, nebo tzv. falešný infarkt. Zablokovaná páteř může způsobit mnohem více důsledků.

Bolest pochází i z naší minulosti a nepříjemných zážitků a zkušeností

Bloky ale mohou být spojeny i s naší psychikou. V tomto případě je tedy nutné nejdřív pracovat s bloky psychickými, aby bylo možné bolest odstranit. Tzn. nalézt situaci, která nás natolik ovlivnila, že si jí naše tělo stále uchovává v buněčné paměti. I když to není jednoznačným pravidlem, většinou to bývá nějaký hodně silný zážitek. Práce s psychikou často pomůže nejen od bolestí páteře, ale i od jiných tělesných disfunkcí. „Tzv. hygienu mysli doporučuji nepodceňovat. Vždyť stejně tak jako se zanáší naše tělo, tak se zanáší i naše mysl. Tímto přístupem je možné předejít mnoha fyzickým problémům, a to i když je máme geneticky dané,“ doplňuje Monika.
Monika se ve své praxi setkává ale i s dalším častým problémem - otoky těla. Ženy bývají postiženy častěji a to až vytvořením pomerančové kůže. Právě i otoky totiž mohou být způsobeny blokací páteře a v neposlední řadě jednou z velmi častých příčin bývá špatná funkce lymfatických uzlin.Tato disfunkce vzniká, když má naše těloproblémy s vylučováním škodlivin a je tak lehce náchylné k infekčním chorobám. Tělo trpí nejen nevzhlednou pokožkou, ale i únavou, která může zrovna na jaře potrápit. Opět se mohou projevovat bolesti hlavy atd. S otoky i dalšími výše uvedenými neduhy zatočí lymfatická masáž, vhodná je i pro vnitřní očistu. Celková detoxikace ale také není od věci a může být velmi důležitou složkou celkové očisty a osvěžení těla. Na trhu je k dispozici velké množství detoxikačních prostředků, které zajistí úspěšnou a účinnou vnitřní očistu organismu. Je však nutné, aby byl člověk při výběru takového prostředku opatrný a vybíral si výrobky osvědčených firem. A mít na paměti, že na svém těle by člověk šetřit neměl. Každý jedinec, který se pro vnitřní očistu organismu rozhodne, si však musí uvědomit, že když je jeho tělo několik let zanášeno, nelze pitím či polykáním daného preparátu očekávat okamžitý nebo rychlý výsledek. V žádném případě to není otázka týdne či měsíce. Samozřejmě nejlepší je obě metody kombinovat a nezapomínat na pravidelný pohyb a stravu, která příliš nezatěžuje naše trávení a tím i celý organismus.

Starej se o sebe, mysli pozitivně - zdravé tělo a čistá mysl budiž ti odměnou

Často dnes slýcháváme a jsme nabádáni, že je třeba myslet pozitivně. Co to vlastně znamená a jak toho docílit? Dle Moniky je důležité myslet na to, aby vám hlavou co možná nejčastěji proudily hezké myšlenky. I to je při jejích terapiích hlavním cílem. „Snažím se, aby každý ode mě odcházel jen a jen v pozitivní náladě. Nicméně nelze jen pasivně přijímat pozitivní podněty z venku, je třeba se pokoušet porozumět především sami sobě.Jde o to správně porozumět starým takzvaným křivdám a programům, které v nás zanechaly zážitky naší minulosti a často i našich předků. Je nutné se zbavovat nejen těch povrchových, ale především těch hluboce uložených. Můžeme to přirovnat k péči o zahrádku, kdy pouhým vytrháním vrchní části plevelu bez kořenů tento velmi rychle opět vyraší. Takto je to i s našimi problémy, je třeba odstranit právě ty hluboké kořeny, aby se energie uvolnila a mohla proudit. Neznamená to, že pak budeme potkávat jen hodné lidi a již nikdy nás nic špatného nepotká. Ovšem prací na svém já, posílíme sami sebe a budeme umět lépe zacházet se svým životem,“ doplňuje Monika.