Úvod  
 Něco o sobě  
 Spojeni  
 Pracoviště  
 Jak si uchovat zdravé tělo a mysl
 Průběh terapie
 Terapie a Covid
 Doporučené produkty

Jak si uchovat zdravé tělo a mysl

Fyzické problémy bývají často odrazem našeho psychického stavu.

Mohou je způsobit jak současné problémy(stresy atd.), tak i zážitky z dětství, prenatálního období, či dokonce, můžeme spoustu věcí převzít od svých rodičů a prarodičů. Ovlivňují nás jak negativní, tak i kladné zážitky.

Každého z z nás trápí, paralyzuje, či dovádí k nepatřičným emočním projevům něco jiného. Stejný tělesný problém u různých lidí nemusí mít tu samou příčinu a na každého zapůsobí jiný druh léčby.

„Jedním z častých problémů mých klientů jsou zablokovaná či bolavá záda.Nejčastějším projevem zablokované páteře bývá bolest hlavy a všeho, co se v její bezprostřední blízkosti nachází a je s ní spojeno (oči, uši, problémy s pletí, s krkem …). Rovněž ovlivňuje naše končetiny, např.: mravenčení, třes, otoky…Projevuje se nejen jejich bolestí, ale i kloubů. Dalším projevem může být dušnost, nebo tzv. falešný infarkt. Zablokovaná páteř může způsobit mnohem více důsledků. U některého člověka stačí srovnat páteř a následně rozmasírovat zatuhlé svaly a již po pár terapiích je vše v pořádku. Jiný klient se zdánlivě stejným problémemi po opakované léčbě trpí i nadále bolestmi.

Důvod?

Každým obratlem prochází nerv, který souvisí s určitým orgánem. Každý orgán v našem těle má svojí energetickou dráhu. Energetické dráhy našich orgánů (meridiány), na kterých leží reflexní body, jsou umístěny po celém těle. Např. jen zdánlivě zablokovaná záda, mohou mít vliv nejen na celé naše tělo,včetě orgánů ale i na psychiku a naopak.

Při práci s páteří je třeba vždy zjistit, na kterém místě se bloky nacházejí a zvolit šetrnou, avšak současně účinnou nápravu.

Bloky by zkušený terapeut měl dobře poznat. Preferuji metody, které postupují přirozenou cestou (např. dornova metoda, reflexologie, masáže, shiatsu, lymforenáž, baňkování, tělové svíce...) Vyhýbám se násilného trhání atd. Přirozené metody jsou pro naše tělo mnohem jemnější. Jsou-li prováděny zkušeným a citlivým terapeutem, nehrozí zablokování energetických drah, tělesných tekutin či k natažení svalů nebo určitých vazových struktur.

Uvolněním páteře, svalů a energetických bodů dochází k uvolnění zablokovaných nervů a zároveň energetických drah k navazujícím orgánům. Znamená to, že po pár terapiích často dochází jak k nápravě bolestí zad, tak často i k psychickému uvolnění.

Podvědomí a jeho vliv

Bolesti jsou spojené s naší psychikou, jak jsem již zmínila. V tomto případě je tedy nutné pracovat i s podvědomím...

Aby bylo možné blok odstranit. Je třeba nalézt situaci, která nás natolik ovlivnila, že si jí naše tělo stále uchovává v buněčné paměti.

I když to není jednoznačným pravidlem, většinou to bývá nějaký hodně silný zážitek o kterém dost často vědomě nevíme, či jen tušíme. Práce s psychikou často pomůže nejen od bolestí páteře, ale i od jiných tělesných disfunkcí.Tzv. hygienu mysli doporučuji nepodceňovat. Vždyť stejně tak jako se zanáší naše tělo, tak se zanáší i naše mysl. Tímto přístupem je možné předejít mnoha fyzickým problémům.

Otoky a zanešený organismus

Ženy bývají postiženy častěji a to až vytvořením pomerančové kůže. Právě i otoky totiž mohou být způsobeny blokací páteře a v neposlední řadě jednou z velmi častých příčin bývá špatná funkce lymfatických uzlin.Tato disfunkce vzniká, když má naše tělo problémy s vylučováním škodlivin a je tak lehce náchylné k infekčním chorobám. Tělo trpí nejen nevzhlednou pokožkou, ale i únavou.

Opět se mohou projevovat bolesti hlavy atd. S otoky i dalšími výše uvedenými neduhy zatočí lymfatická masáž, vhodná je i pro vnitřní očistu.

Celková detoxikace ale také není od věci a může být velmi důležitou složkou celkové očisty a osvěžení těla. Na trhu je k dispozici velké množství detoxikačních prostředků, které zajistí úspěšnou a účinnou vnitřní očistu organismu. Je však nutné, aby byl člověk při výběru takového prostředku opatrný a vybíral si výrobky osvědčených firem. A mít na paměti, že na svém těle by člověk šetřit neměl. Každý jedinec, který se pro vnitřní očistu organismu rozhodne, si však musí uvědomit, že když je jeho tělo několik let zanášeno, nelze pitím či polykáním daného preparátu očekávat okamžitý nebo rychlý výsledek. V žádném případě to není otázka týdne či měsíce. Samozřejmě nejlepší je obě metody kombinovat a nezapomínat na pravidelný pohyb a stravu, která příliš nezatěžuje naše trávení a tím i celý organismus.

Starej se o sebe, mysli pozitivně - zdravé tělo a čistá mysl budiž ti odměnou