Zen-touch-Shiatsu  
 Teorie 5ti elementů  
   
 Tělo je odraz naší psychiky
 Doporučené produkty
 Uvolnění krční a hrudní páteře
   a základy práce s podvědomím
 Uvolnění kříže a bederní páteře
   a základy práce s podvědomím

Teorie pěti elementů

Člověk je nedílnou součástí přírody, která je opět součásti světa a vesmíru. Pro všechny kategorie platí stejné zákonitosti. Obecné zákony platí pro vesmír, Zemi i člověka.

Sled elementů má svoji logiku. Pojmenování si nesmíme představovat konkrétně jde o symboly.

Voda dává život dřevu. Dřevo živí oheň. Z ohně vzniká popel, tedy prvek země. Ze země se získávájí kovy. Na kovu se sráží voda. Mluvíme o evolučním cyklu a pohyb se děje ve smyslu jang.

V opačném, jinovém směru (proti směru hodinových ručiček) mluvíme o ivolučním cyklu. Následující prvek lehce tlumí svého předchůdce. (např. země tlumí oheň).

ElementDřevoOheňZeměKovVoda
Jinové orgányjátrasrdceslezinaplíceledviny
Jangové orgányžlučníktenké střevožaludektlusté střevomočový měchýř
Smyslové orgányočijazykústanosuši
Smyslyzrakřečchuťčichsluch
Tělesné tkáněvazivo a šlachycévysvaly, podkožíkůžekosti
Projevynehtytvář (pleť)rtyochlupenívlasy
Tekutinyslzypotslinyhlenymoč
Hlaskřiksmíchzpěvpláčsténání
Emocehněvradoststarost, žalsklesloststrach
Spirituální aspektyéterická dušemyslintelekttělesná duševůle